شنبه, 4 اسفند 1397
عنوان : تدون اظهارنامه سال 97 به منظور شركت در جایزه سرآمدی شركت ملی گاز
کد خبر : ۲۹۲۲
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ 
ساعت : ۱۶:۲۱:۲۶

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

 مدير تعالي شركت  از تشكيل جلسات تدوين اظهارنامه شركت طي روزهاي يكم و دوم مهر ماه به منظور شركت در جايزه سرآمدي شركت ملي گاز، در محل سالن كنفرانس مديريت با حضور دكتر روغني مشاور حوزه تعالي سازماني و اعضاء هيات  شرکت خبر داد.
به گزارش روابط عمومي، مهندس حامد عليشيري با اعلام اين خبر اظهار داشت كه در جلسات مذكور  پس از بحث و تبادل نظر  صورت گرفته توسط  اعضاي هيات رئيسه و مشاور پروژه در خصوص مدل تعالي  شركت ، شاخص هاي مديريتي و مصاديق آن بازنگري شده و در ادامه معيار رهبري و زير معيارهاي مربوطه به آن  جهت تدوين اظهارنامه تعالي  مورد بررسي اعضا قرار گرفت که در نهايت با توجه به مباحث تكميلي و ارزيابي انجام شده و  جمعبندي مشاور پروژه ، شركت در جايزه سرآمدي شركت ملي گاز  براي ارزيابي در سطح تنديس توسط هيات رئيسه تصويب شد ايشان گفت در اين راستا اعضاء جلسه با بررسي عملكرد و الگو برداري از برخي از شركتهاي سرآمد در زمينه تعالي و به منظور بيان  مناسب اقدامات انجام شده در شركت در حوزه هاي مختلف مسئوليت هاي اجتماعي، پژوهش ، HSE  و ... تكاليفي را براي واحدهاي مربوطه جهت تهيه خبر نامه و گزارش هاي مجلد تعيين نمودند.
وي ادامه داد در جلسات مذكور ، اعضاء كميته هاي تعالي كه مسئوليت تدوين اظهارنامه براي معيارهاي مربوط به آن  و تهيه مدارك و شواهد لازم براي پاسخگويي به ارزيابان برون سازماني را بر عهده دارند ، مورد بازنگري قرار گرفته و تعيين شدند.
 وي خاطر نشان کرد مدير تعالي شركت پالايش گاز ايلام ،  ارزيابي سرآمدي توسط ارزيابان خارج از شركت و در بازه زماني هفدهم لغايت بيست ويكم آذر ماه سالجاري انجام  خواهد گرديد.
 


بازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر
 

شرکت پالایش گاز ایلام

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0