دوشنبه, 25 شهريور 1398
رو عنوان : انتصاب
عنوان : انتصاب " سرپرست مدیرت هماهنگی و نظارت بر تولید" شركت ملی گاز ایران
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ 
ساعت : ۸:۲۵:۱۸

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ         
 

شرکت پالایش گاز ایلام

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0