پنج‌شنبه, 6 تير 1398
مشخصات عمومی
کد: 3183676 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: مناقصه خريد كاتاليست آلومينا مورد استفاده در واحد استحصال گوگرد (توليد داخل) وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور کالا اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 17/09/1397 مهلت دریافت اسناد: 08/10/1397
مهلت تحويل پیشنهادات: 09/10/1397 تاريخ بررسی پیشنهادات: 11/10/1397
تاریخ انقضاء: 12/10/1397
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
چاپ

شرکت پالایش گاز ایلام

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0