شنبه, 2 شهريور 1398
مشخصات عمومی
کد: 3185602 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: اطلاعیه شماره 1 مناقصه خدمات راهبري و نگهداري مستغلات شركت پالايش گاز ايلام وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور پیمانها اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 26/10/1397 مهلت دریافت اسناد: 29/10/1397
مهلت تحويل پیشنهادات: 30/10/1397 تاريخ بررسی پیشنهادات: 02/11/1397
تاریخ انقضاء: 03/11/1397
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
چاپ

شرکت پالایش گاز ایلام

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0