شنبه, 2 شهريور 1398
مشخصات عمومی
کد: 3186263 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: اطلاعیه شماره 1 مناقصه خرید ACTIVATED CARBON وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور کالا اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 03/11/1397 مهلت دریافت اسناد: 06/11/1397
مهلت تحويل پیشنهادات: 07/11/1397 تاريخ بررسی پیشنهادات: 09/11/1397
تاریخ انقضاء: 10/11/1397
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
چاپ

شرکت پالایش گاز ایلام

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0