شنبه, 2 شهريور 1398
مشخصات عمومی
کد: 3189719 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: خدمات نگهباني شركت پالایش گاز ایلام وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور پیمانها اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 10/11/1397 مهلت دریافت اسناد: 11/12/1397
مهلت تحويل پیشنهادات: 12/12/1397 تاريخ بررسی پیشنهادات: 14/12/1397
تاریخ انقضاء: 15/12/1397
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
چاپ

شرکت پالایش گاز ایلام

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0