چهارشنبه, 1 فروردين 1397

عكس هاي مربوط به اعضاء هيئت مديره:

مسعود زردویانعضو اصلي و رييس هيئت مديره


      شهریار داری پورعضواصلی، مدیرعامل و نایب رئیس

رضا زمانی فردعضو اصلي 

عبدالرضا اکبرزادهعضو اصلی    سیروس امیریعضو اصلیجواد داور پناهعضو علي البدل
كريم ا... حدادي فيشاني
عضو علي البدل

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0