جمعه, 24 آذر 1396


آدرس شرکت پالایش گاز ايلام :

ايلام، بخش چوار، تجريان، صندوق پستي 144-69361 و كدپستي 6937181111


تلفن : 32910000-084 و 32233010-084
 

شماره فاكس : 32246092-084


آدرس پست الكترونيك : info@nigc-igtc.ir 

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0