پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 4 خرداد 1398

مناقصه و مزایده

کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
3200276تجدید مناقصه مکانیزاسیون فرآیندهاي كسب و كار سازمان و یکپارچه سازي با سامانه هاي نرم افزاري و ایجاد داشبورد گزارشات مدیریتي در بستر سیستم ساز برسا جديد! مناقصه 04/03/139822/03/139818/03/139819/03/1398مشاهده اطلاعات کامل
3201700خريد شيرآلات جديد! مناقصه 31/02/139805/04/139801/04/139802/04/1398مشاهده اطلاعات کامل
3199573اطلاعیه شماره 1 مناقصه تأمین خدمات جرثقیل براي تعویض یک دستگاه مبدل حرارتی به شماره مناقصه 98/002 جديد! مناقصه 31/02/139808/03/139803/03/139804/03/1398مشاهده اطلاعات کامل
3199579اطلاعیه شماره یک مناقصه راهبري و نگهداري فضاي سبز پالایشگاه گاز ایلام به شماره 98/003 جديد! مناقصه 29/02/139808/03/139803/03/139804/03/1398مشاهده اطلاعات کامل
3199579راهبري و نگهداري فضاي سبز شركت پالایش گاز ایلام مناقصه 18/02/139808/03/139803/03/139804/03/1398مشاهده اطلاعات کامل
3199573تأمین خدمات جرثقیل براي تعویض یک دستگاه مبدل حرارتي (كلدباكس) شركت پالایش گاز ایلام مناقصه 18/02/139808/03/139803/03/139804/03/1398مشاهده اطلاعات کامل
3199581تعمیرات اساسي و بازرسي دوره اي اجزاء و سیستم هاي مکانیکي، برقي و ابزار دقیقي دو دستگاه كمپرسور زیمنس و ملحقات همراه مناقصه 17/02/139822/03/139818/03/139819/03/1398مشاهده اطلاعات کامل
3197378اطلاعیه شماره 1 تجديد مناقصه خريد كاتالیست آلومینا مورد استفاده در واحد استحصال گوگرد (تولید داخل) مناقصه 09/02/139819/02/139815/02/139816/02/1398مشاهده اطلاعات کامل
3197378تجديد مناقصه خريد كاتاليست آلومينا مورد استفاده در واحد استحصال گوگرد (توليد داخل) مناقصه 25/01/139819/02/139815/02/139816/02/1398مشاهده اطلاعات کامل
3192682اطلاعیه شماره 2 مناقصه خريد كمپرسورهاي تبريد تراكمي مناقصه 25/01/139811/02/139807/02/139808/02/1398مشاهده اطلاعات کامل
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
   آرشيو

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0