صفحه اصلی > قوانین و مقررات > فرم ها؛ آیین نامه ها و دستورالعمل های پژوهشی  

 

  فرم خام تمدید قرارداد

  دستورالعمل نحوه تعيين ميزان حق الزحمه ناظرين طرحها و پروژه هاي پژوهشي

  دستورالعمل مديريت دانش طرح ها و پروژه هاي پژوهش و فناوري صنعت نفت

  دستورالعمل حمايت از تاليف مقالات علمی در زمینه های مورد نیاز صنعت گاز

  دستورالعمل حقوق مالکیت فکری صنعت نفت

  شیوه نامه اجرایی نظارت بر طرح ها و پروژه های پژوهش و فناوری صنعت نفت

  مبالغ حمایتی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

  مبالغ حمایتی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

  دستورالعمل اجرایی نحوه تشویق و حمایت از پروزه های پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

 

دستورالعمل حمايت از تاليف مقالات علمی در زمینه های مورد نیاز صنعت گاز 

 

دستورالعمل مديريت دانش طرح ها و پروژه هاي پژوهش و فناوري صنعت نفت

دستور العمل تهيه گزارش هاي پژوهشي

دستورالعمل انتخاب و معرفي پژوهشگران و فناوران برگزيده صنعت نفت

موافقتنامه و شرایط عمومي و خصوصي قرارداد پژوهشي

پرسش نامه پروژه پژوهشی

آئين نامه و روند اجرايي حمايت از پايان نامه هاي تحصیلات تکميلي

تعهدنامه مربوط به محرمانه بودن مطالعات پروژه هاي پژوهشي

دستورالعمل تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و توسعه فناوری در شرکت ملی گاز ایران

فرم قرارداد حمايت از پايان نامه های دانشجويی

دستورالعمل نحوه تعيين ميزان حق الزحمه ناظرين طرحها و پروژههاي پژوهشي
شناسنامه پیشنهاد تجاری سازی (فرم ICP)

فرم ارائه مقاله براي تسويه حساب قرارداد حمايت از پايان نامه

فرم گزارش عملکرد پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

فرم معرفی دانشجو جهت حمایت از پایان نامه به شرکت های تابعه

فرم نحوه پرداخت مبلغ قرارداد پروژه هاي كارشناسي ارشد

فرم معرفی دانشجو جهت حمایت از پایان نامه به ستاد

 

تصاویر منتخب