صفحه اصلی > معرفی شرکت > مدیرعامل 

نام و نام خانوادگی: روح اله نوریان

تحصیلات: دکتری صنایع

سمت: مدیرعامل

تصاویر منتخب