صفحه اصلی > معرفی شرکت > شرح وظایف روابط عمومی 

 

شرح وظایف روابط عمومی

 

1.      تهيه و تدوين سياستها، خط مشي ها و برنامه‌هاي فرهنگي ، هنري ، خبري ، تبليغاتي ، اجتماعي ، تشريفاتي و پژوهشي شركت ملي گاز ايران در تمامي زمينه‌هاي مرتبط با برنامه‌ها و اهداف عاليه شركت ، كاركنان ، مقامات و مسئولين ، خدمات گازرساني و ديگر موارد مرتبط و حسب لزوم اعلان و انعكاس مناسب و به‌موقع آنها در سطح جامعه .

2.      برنامه‌ريزي و نظارت بر انعكاس فعاليتها ، اقدامات جاري ، اهداف كوتاه و بلند مدت شركت درجامعه ازطريق ارتباط مستقيم با مردم ، رسانه‌هاي گروهي ، جرايد و حضور در نمايشگاههاي مختلف و ديگر طرق ممكن و استفاده از آخرين امكانات سمعي و بصري در اين رابطه و جمع‌آوري و كسب نظرات ، انتقادات و پيشنهادات ، ميزان رضايتمندي و سطح انتظارات جامعه با فراهم آوردن شرايط و امكانات لازم جهت ارتباط متقابل مردم ، نهادها و سازمانها با مسئولين شركت ملي گاز ايران.

3.      برنامه‌ريزي و انجام اقدامات لازم در راستاي آشنائي مشتركين و مصرف كنندگان با نحوه مصرف گاز و استفاده از وسايل گازسوز بمنظور جلوگيري از بروز حوادث و بهينه نمودن ميزان مصرف گاز در راستاي اهداف عاليه دولت از طرح هدفمندي يارانه ها.

4.      نظارت بر تهيه و تدوين اخبار ، بيانيه‌ها ، اطلاعيه‌ها ، آگهي‌ها و گزارشات و نشر آنها ازطريق رسانه‌هاي گروهي و مطبوعات .

5.      فراهم كردن كليه شرايط و امكانات جهت برگزاري نمايشگاهها ، سخنرانيها ، جشن‌ها ، مراسم‌هاي ملي ، مذهبي ، سوگواري ، مراسم افتتاحيه طرحها و دعوت از مقامات و مسئولين درون و برون سازماني و ديگر پرسنل و اقشار مردم و انعكاس اخبار مرتبط .

6.      برنامه‌ريزي و هماهنگي‌ درجهت بازديد اشخاص،گروهها، مقامات‌و مسئولين ديگرسازمانها و نهادها از تأسيسات شركت و انجام تشريفات‌لازم‌ در اين‌ زمينه .

7.      شركت در جلسات هيئت مديره به منظور دريافت اخبار و اطلاعات و تشريح نتايج مطالعات و تحقيقات اجتماعي، ترسيم موقعيت شركت و ارائه تصوير ذهني جامعه در زمينه اقتصادي، سياسي و اجتماعي و ارئه نظرات كاربردي در جهت جلب حمايت و مشاركت مردم و نيز اصلاح افكار عمومي.

8.      برنامه ريزي واقدام در جهت ايجاد انگيزش در بين پرسنل شركت ملي گاز ايران از طريق بازشناسي استعدادها وخلاقيتهاي مبتكران در درون شركت وتدوين برنامه هاي تشويقي وحمايتي درجهت حمايت از آنها، معرفي كاركنان نمونه و تجليل ازآنها، برپائي جشن آينده سازان و اردوهاي تابستاني فرزندان ممتاز پرسنل.

9.      برنامه‌ريزي و اقدام درجهت تدارك سخت‌افزارها ، نرم‌افزارها و ادوات سمعي و بصري مورد نياز واحد روابط عمومي در راستاي انجام مطلوب و بهينه وظايف محوله .

10.  تشكيل جلسات دوره‌اي بين مسئولان و كاركنان و نيز مسئولان و مردم بمنظور پرسش و پاسخ و رفع مشكلات و مسائل في‌مابين .

11.  انجام اقدامات لازم درجهت چاپ و نشر نشريات داخلي شركت (ماهنامه نداي گاز) جهت استفاده كاركنان و اطلاع رساني در سطح جامعه .

12.  برآورد و پيش‌بيني بودجه ساليانه مورد نياز واحد روابط عمومي و كنترل و نظارت برنحوه مصرف آن درطول سال باتوجه به برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته .

13.  مديريت سايت و نظارت بر تشكيل و بروز نگهداري آرشيو محصولات و اقدامات صورت گرفته واحد روابط عمومي بمنظور ثبت و نگهداري تمامي آثار و سوابق و امكان استفاده و بهره‌برداري در زمانهاي مورد نياز .

14.  برنامه‌ريزي ، هماهنگي وكنترل و نظارت بر فعاليتهاي افراد تحت سرپرستي كه در شرح وظايف آنها به تفصيل عنوان گرديده و نيز برنامه‌ريزي و اقدام درجهت افزايش سطح علمي و تجربي آنان درجهت بهبود عملكرد و انجام مطلوب وظايف در راستاي اهداف ازپيش تعيين شده .

15.  ارائه گزارشات دوره‌اي يا حسب ضرورت از اقدامات جاري و صورت گرفته جهت ارائه به مقامات مافوق .

16.  انجام ساير وظائف مرتبط با شغل كه حسب شرايط و ضرورت از سوي مافوق ارجاع مي‌گردد .

 

تصاویر منتخب