صفحه اصلی > معرفی شرکت > شرح وظایف منابع انسانی 

شرح وظایف منابع انسانی


 

رئيس خدمات كاركنان

1.        سرپرستی  و نظارت بر حسن انجام  فعالیتهای واحد های تحت سرپرستی شامل حقوق و دستمزد،وام ، مزایا و بازنشستگی،خدمات پرسنلی،آمار و اطلاعات کارمندان و حصول اطمینان از رعایت کلیه ضوابط، مقررات و دستورالعملهای مصوب

2.        ایجاد هماهنگی در کارهای اداری و پرسنلی با روسای ادارات و متصدیان واحد ها نسبت به اجرای قوانین و مقررات جاری اداری کارکنان تحت سرپرستی خود به منظور انجام صحیح خط مشی شرکت در مورد اقدامات اداری کارکنان

3.        مسئول اطلاع رسانی مقررات،دستورالعملها و بخشنامه های اداری، سازمانی در سطح شرکت

4.        برگزاری جلسات متعدد و تبادل اطلاعات با واحدهای داخلی شرکت و کسب نظرات مرتبط به منظور شناخت چالشها و موانع موجود و اصلاح گامهای اجرایی فراینهدهای امور کارکنان با هدف بهبود مستمر در ارائه خدمات و افزایش رضایتمندی کارکنان

5.        پیاده سازی،نظارت و گسترش اتوماسیون اداری و کاربرد فناوری اطلاعات و مکانیزه نمودن فرایند های کاری واحد امور کارکنان

6.        نظارت و سرپرستی بر کلیه اقدامات مربوط به تغییرات حقوق کارمندان،ترفیعات،اضافات عمومی سالیانه برابر مصوبات دولت

7.        بررسی  هزینه های ماموریتهای آموزشی،اداری و پزشکی

8.        بررسی،کنترل و تایید اعلامیه صورتحساب هزینه سرانه درمانی کارمندان

9.        نظارت و سرپرستی در نحوه نگهداری و ضبط مکاتبات در پرونده های پرسنلی و شماره گذاری اوراق پرونده ها و نحوه تحویل و دریافت پرونده ها به کارمندان امور ادرای و سرپرستان واحدها و حفظ و حراست از آنها

10.    بررسی و کنترل احتساب سوابق از لحاظ بازنشستگی،دوران خدمت نظام

11.    بررسی و کنترل مطالبات قابل پرداخت به کارمندان در پایان خدمت

12.    شرکت در جلسات کمیسیون تخلفات اداری

 

رئیس آموزش نیروی انسانی

1.        ارائه روش­های نوین و مؤثر آموزش به منظور اجرای کیفی و اثر بخش برنامه­های آموزشی کارکنان

2.        بهبود سطح کیفی آموزش و توجه بیش از پیش به اهداف کمی و کیفی استراتژیک شرکت

3.        سازماندهی ، هماهنگ سازی ، نظارت و هدایت امور در واحد آموزش

4.        بروز رسانی خدمات آموزشی مطابق آخرین دستاورد ها علمی جهت بالا بردن دانش و مهارت کارکنان

5.        تعامل با واحد ها و شناسایی موانع و مشکلات ارائه شده از سوی هر واحد و تلاش در جهت ارتقاء آن

6.        تشویق کارکنان به آموزش های درون سازمانی از طریق گذراندن دوره " طرح تربیت مربی "و پیشروی به سمت سازمان یاد گیرنده

7.        تعامل با شرکتهای همکار در سطح استان و استان های همجوار جهت استفاده دوسویه از خدمات و دوره های آموزشی مختلف که نیاز مشترک می باشد.

8.        پایش برنامه های آموزشی، تحلیل نقاط ضعف و قوت و آسیب شناسی و عارضه یابی فرایند آموزش و تدوین گزارش­های نهایی و تدوین برنامه­های چند ساله

9.        نظارت و کنترل فرایند آموزش اعم از : نیاز سنجی ، برنامه ریزی ، اجرا و اثر بخشی وپایش دوره های آموزشی

10.    تعامل و همکاری با ادارات و شرکت های دولتی و خصوصی داخل استان از طریق عقد تفاهم نامه همکاری (اداره فنی حرفه ای استان ، جهاد دانشگاهی استان ، دانشگا ههای سطح استان و موسسات آموزشی

11.    اجرا و بازنگری منظم سالانه استاندارد ایزو 10015در فرایند آموزش(برنامه ممیزی)

12.    نگاه ویژه به برگزاری دوره های آموزشی برای خانواده های کارکنان در راستای مسئولیتهای اجتماعی

13.    ارائه گزارش عملکرد ماهانه و سالانه آموزش و ارائه به مدیران داخل و آموزش ستاد

14.    توجه ویژه به آموزش های مجازی تدوین شده از سوی مرکز آموزش ستاد

 

رئیس خدمات اداری و اجتماعی

1.        سرپرستی و نظارت بر امور خدمات دفتری / رفاهی شامل  :خدمات ورزش  -  خدمات باشگاهها و مهمانسراها -  خدمات دفتری -  خدمات مسافرت 

2.        برنامه ریزی های ورزشی -  فرهنگی و برآورد بودجه

3.        ایجاد هماهنگی،  تبادل نظر و برقراری ارتباط مناسب بین واحدهای زیر مجموعه تحت سرپرستی

4.        کنترل و نظارت بر امور بهداشتی -  ایمنی در چارچوب مقررات شرکت

5.        کنترل مستمر امور محوله به کارکنان تحت سرپرستی و پیگیری مبنی بر حسن انجام وظایف آنان و حصول اطمینان از  نتیجه کار و رعایت اجرای مقررات و دستورالعملها 

6.        پیگیری و تهیه نیازمندیهای واحدهای تحت سرپرستی اعم از فرهنگی -  خدماتی -  رفاهی و ورزشی و ارائه هر  چه بهتر خدمات به کارکنان و خانواده های آنان 

7.        پیش بینی بودجه های مورد نیاز ادارات زیر مجموعه و تحت سرپرستی

8.        توسعه فعالیتهای واحدهای تحت سر پرستی بمنظور ایجاد انگیزه در بین کارکنان و خانواده های محترم آنان

9.        استفاده از پیشنهادات و نظرات کارکنان تحت سرپرستی در حدود مقررات جاری شرکت

10.    درخواست اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه در جهت بهبود هر چه بهتر امور سازمانی 

 

رئیس طرح و برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی

1.        مسئولیت در امر برنامه ریزی و تشکیل جلسات مربوط به کمیته های جذب و انتقال

2.        مدیریت سامانه های الکترونیکی ساپنا، برسا و سیستم جامع مکانیزه نیروی انسانی

3.        برنامه ریزی جهت  معرفی مدیران به کانون های ارزیابی

4.        نظارت و پيگيري كليه مراحل كاريابي كاركنان داخل شركت و همچنين كاركنان متقاضي انتقال از شركت به ساير مناطق و شركت ها و بالعكس با درنظر گرفتن مقررات و سياست هاي تأمين نيروي انساني شركت و نيز مشاوره و هماهنگي با رؤساي ادارات ذيربط و واحدهاي كاريابي ستاد.

5.        بررسي درخواست افراد متقاضي انتقال به شركت و ارجاع كاريابي آنان به واحدهاي مختلف كه سمت هاي بلاتصدي دارند و در نهايت اعلام سمت متناسب به ستاد جهت جذب نيروي انتقالي.

6.        بررسي و اعلام نياز نيروي انساني متخصص و مورد احتياج شركت به تأمين نيروي انساني ستاد.

7.        انجام تشريفات استخدام نيروهاي معرفي شده از تأمين نيروي انساني از قبيل معرفي به طب صنعتي، استعلام مدرك تحصيلي، استعلام پيشينه كيفري، تكميل فرم گزينش و ارسال به ستاد تا حصول نتیجه

8.        انعقاد قرارداد با کارکنان مدت موقت و قراردادي و صدورحكم

9.        شناخت لازم از مشاغل سازماني براساس شرايط احراز سمت و شرح شغل كاركنان

10.    بررسي و اظهارنظر كارشناسي در مورد پيشنهاد انتصاب واحدهاي مختلف باتوجه به شرايط احراز سمت، ارشديت نسبي،رعايت گروه بندي مشاغل در مسيرهاي شغلي

11.    انجام اموركارشناسي در زمينه طرحهای جانشيني كاركنان و پيش بيني هاي لازم به منظور استفاده از نيروهاي واجد شرايط در سمت هاي مورد نظر.

12.    بررسی و کنترل گروه بندی های شغلی پیشنهادی نیروهای پیمانکاری از جانب پیمانکاران

13.    غنی سازی مشاغل از طریق برگزاری جلسات هم اندیشی،توزیع پرسشنامه های شغلی و تجزیه و تحلیل این داده ها و اطلاعات

14.    راهنمایی، مشاوره و اظهار نظر در گردش های شغلی داخل سازمان بر اساس دستورالعمل ها و مقررات موجود و در نظر گرفتن رسته های شغلی و ...

15.    برنامه ریزی نیروی انسانی

16.    پیاده سازی مدل شایستگی در سطوح مختلف سازمان

 

رئيس مستغلات

1.        مسئولیت نظارت و کنترل در انجام وظائف محوله کارکنان واحد و هماهنگی با سایر واحد های پالایشگاه

2.        مسئولیت تاکید بر انجام ایمن کارها و تایید پرمیت

3.        مسئولیت بررسی و گاهاً همکاری در تهیه شرح پیمانهای تهیه شده توسط همکاران جهت پیمان سپاری

4.        مسئولیت بررسی و تایید صورت وضعیت های پیمانها

5.        پیش بینی بودجه سرمایه ای واحد

6.        بررسی و تایید ایندنت های ارسال شده توسط همکاران واحد

7.        تهیه و بررسی گزارش های عملکرد سالیانه

8.        هماهنگی با همکاران واحد جهت تهیه پانچ پروژه های مهندسی

9.        کنترل و بررسی فاکتورهای خرید از محل تنخواه

10.    ارسال عدم انطباق های ایمنی به همکاران و پیگیری جهت اقدام

11.    کنترل صحت فرم های تردد پیمانکاران مستمر و غیر مستمر در محدوده پیمانها ی جزء ، متوسط و عمده

12.    پیگیری انجام PM  و اورهال تاسیسات مکانیکی و برقی

 

مسوول روابط کار و مددکاری اجتماعی

1.        بررسی مشکلات کارکنان در رابطه با علل و موجبات عدم رضایت آنها، روابط انسانی، شرایط و محیط کار، مشکلات ناشی از مسائل خانوادگی و اجتماعی و ارائه راهکار جهت رفع مشکلات

2.        بررسی نحوه رضایتمندی کارکنان از سرویسهایی نظیر  رستورانها، خدمات ورزشی، مهمانسراها و رسیدگی به نگرانیهای کارکنان در این زمینه ها از طریق سنجش رضایتمندی شغلی سالیانه و موردی

3.        بازدید از خانواده های مددجو و تهیه گزارش لازم به مدیران جهت رفع مشکلات و نابسامانیها

4.        رسیدگی به وضعیت کارکنان و خانواده های آنان به هنگام بروز حوادث غیر مترقبه نظیر سیل زلزله آتش سوزی فوت و نظایر آن

5.        تشکیل جلسات تخلفات اداری کارمندان و اتخاذ تصمیم در مورد تخلفات پیش آمده و تهیه اطلاعات لازم جهت تشکیل کمیسیون رسیدگی به مسائل انضباطی کارکنان

6.        سرکشی به کارمندان بیمار و افراد تحت تکفل و حادثه دیدگان در بیمارستان و یا منزل و محل کار و تهیه هدایا برای ایشان در راستای تفقد و دلجویی از آنها

7.        شرکت در جلسات انتخاب کارمندان نمونه و تنظیم فرمها و مدارک مربوط به آن و ارائه به ستاد شرکت ملی گاز

8.        پیگیری و نظارت لازم در تهیه و تنظیم گزارش حادثه و جمع آوری مدارک مربوطه  و ارسال به ستاد شرکت ملی گاز و پیگیری تا حصول نتیجه

9.        بررسی مشکلات درمانی کارکنان و انعکاس به بیمارستان، مراکز درمانی و طب صنعتی

10.    تعامل با کارکنان و رؤسای واحدها به منظور شناسایی و تدوین مسائل و مشکلات کاری همکاران و بررسی کارشناسی آنها و ارائه راهکار عملی جهت بهبود محیط کار

تصاویر منتخب