صفحه اصلی > بازاریابی و فروش > گوگرد پاستیلی 

 

 

 

قیمت روز محصول :

شرح محصول

درصد خلوص

واحد

قیمت هر کیلو ( ریال )

گوگرد پاستیلی

99.9

تن

28523

گوگرد کلوخه

99.9

تن

26377

مشخصات فنی محصول :

اطلاعات تماس واحد بازاریابی و فروش :

نظرسنجی مشتریان گوگرد

 

تصاویر منتخب