صفحه اصلی > قوانین و مقررات > فرم ها؛ آیین نامه ها و دستورالعمل های امورپیمان ها  

.

   دانلود : نحوه_شمول_شرکت_های_ممنوع_المعامله.pdf           حجم فایل 381 KB
   دانلود : نحوه_خرید_خدمات_مشاوره_.pdf           حجم فایل 994 KB
   دانلود : قانون_مالیات_بر_ارزش_افزوده.pdf           حجم فایل 433 KB
   دانلود : شیوه_نامه_حل_اختلاف_های_قراردادی.pdf           حجم فایل 754 KB
   دانلود : راهنمای_مناقصه.pdf           حجم فایل 638 KB
   دانلود : دستورالعمل_HSE_پیمانکاران_.pdf           حجم فایل 3006 KB
   دانلود : آیین_نامه_تشخیص_صلاحیت_مشاوران.pdf           حجم فایل 1052 KB
   دانلود : آیین_نامه_تضمین_معاملات_دولتی.pdf           حجم فایل 486 KB

تصاویر منتخب