صفحه اصلی > تماس با ما > مدیریت 

عموم مردم مي‌توانند از طرق ذيل نظرات، پيشنهادات و درخواست‌هاي خود را جهت انعكاس به مدیرعامل محترم ارسال نمايند.

مدیرعامل
 پست الكترونيكي :  info@nigc-igtc.ir
 شماره تلفن : 084 3291 0000
شماره فکس :                  6092 3224 084 

 

تصاویر منتخب