صفحه اصلی > تماس با ما > روابط عمومی 
نشاني پست الکترونيک و شماره روابط عمومی :

عموم مردم مي‌توانند از طرق ذيل نظرات، پيشنهادات و درخواست‌هاي خود را ارسال نمايند.

روابط عمومی
 پست الكترونيكي :  publicrelations@nigc-igtc.ir
 شماره تلفن : 084 3291 2060
شماره فکس :  2061 3291 084

 

تصاویر منتخب