صفحه اصلی > تماس با ما > مناقصه و مزایده 
نشاني پست الکترونيک و شماره کمسیون مناقصات :

عموم مردم مي‌توانند از طرق ذيل نظرات، پيشنهادات و درخواست‌هاي خود را به دفتر کمسیون مناقصات ارسال نمايند.

کمسیون مناقصات
 پست الكترونيكي :  info@nigc-igtc.ir
 شماره تلفن : 084 3291 2850  - 084 3291 2077
شماره فکس :  084 3291 2092

 

تصاویر منتخب