صفحه اصلی > تماس با ما > پژوهش و فناوری 
نشانی پست الکترونيک و شماره پژوهش و فناوری :

عموم مردم مي‌توانند از طرق ذيل نظرات، پيشنهادات و درخواست‌هاي خود را به دفتر پژوهش و فناوری ارسال نمايند.

پژوهش و فناوری
 پست الكترونيكي :  r&d@nigc-igtc.ir
 شماره تلفن : 084 3291 2090
شماره فکس :  084 3291 2091

 

تصاویر منتخب