صفحه اصلی > تماس با ما > تلفن مرکزی 
تلفن مرکزی
 پست الكترونيكي :  info@nigc-igtc.ir
 شماره تلفن : 084 3291 0000
شماره فکس :                  6092 3224 084 

تصاویر منتخب